Flexibiliteit in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Flexibiliteit in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Nu de economie aantrekt, kan het aantrekkelijk zijn om mensen in loondienst te nemen. Maar de wet Werk & Zekerheid beperkt het aantal tijdelijke arbeidscontracten met werknemers tot maximaal drie, in een periode van 24 maanden. Dit is best een korte periode die ervoor zorgt dat veel werkgevers terughoudend zijn in het aannemen van nieuwe mensen. Dankzij de laatste cao Hellende Daken is meer flexibiliteit mogelijk voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

In de laatste cao Hellende Daken is overeengekomen dat er met werknemers, met een uitvoerende functie, maximaal zes (in plaats van drie) opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. Met een maximum van 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Onderbrekingen worden, voor het bepalen van de totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, met een maximum van drie maanden in plaats van zes maanden meegeteld. 

Dit biedt enorm veel ruimte in het aanbieden van tijdelijke arbeidsovereenkomsten voordat je een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst moet nemen.

Let op! Dit geldt alleen voor de werknemers met een uitvoerende functie.