Update: Samen verder met Gebouwschil Nederland

Update: Samen verder met Gebouwschil Nederland

De bouw verandert en wordt nooit meer hetzelfde. Bedrijven en processen in de bouw moeten op de schop om antwoord te kunnen geven op de vragen die de snel veranderende bouw stelt. Als Het Hellende Dak (HHD) fuseren wij met de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) en de Nederlandse Vereniging Voegbedrijven (VNV) om die nieuwe rol goed op te kunnen pakken. Gezamenlijk gaan we efficiënter en slagvaardiger opereren, en meer bereiken voor de leden.

Om de veranderende rol van belangenbehartiging goed te kunnen vervullen slaan we de handen ineen. Onze branches hebben tenslotte dezelfde problemen én kansen. Denk aan een veranderende markt en maatschappij, veranderende wet- en regelgeving (zoals de wet private kwaliteitsborging), het werken op de bouwplaats, werken op hoogte, weersafhankelijkheid, kwartsstofproblematiek, soortgelijke klanten en weinig personeel op kantoor.

Gebouwschil Nederland moet één sterke organisatie worden met meer impact, die efficiënter en slagvaardiger kan opereren. Met als doel: invloed hebben op de branche en de ontwikkelingen daarin. En zorgen dat we het zelf bedenken, voordat iemand anders het voor ons bedenkt!

Thema’s Gebouwschil Nederland

Kwalitatief goed onderwijs, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, vaktechniek en imago. Maar ook kennisuitwisseling en samenwerking, innovatie, duurzaamheid, kwaliteits(sborging) van de lidbedrijven én kwaliteits(sborging) in het geleverde werk.

Het is vooral van belang dat wij kennisuitwisseling stimuleren en faciliteren en samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde aannemers op gang brengen. Gebouwschil Nederland zorgt tevens voor meer synergie en een groter begrip en respect voor elkaars werk.