Vernieuwde opleidingen dakdekkers hellende daken

Vernieuwde opleidingen dakdekkers hellende daken

Er is een grote behoefte aan nieuwe en gekwalificeerde vaklui. Om studenten, werklozen, werknemers en werkgevers in de Gespecialiseerde Aannemerij (GA) te helpen om de juiste kwalificaties te behalen, heeft de stichting GAan in de Bouw een nieuw opleidingsmodel ontwikkeld: een totaalconcept van kwalitatief hoogstaande vakopleidingen, trainingen en scholing, gerealiseerd door het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.

Deze nieuwe manier van opleiden moet het professionaliseren van medewerkers beheers- en betaalbaar maken, juist voor het midden- en kleinbedrijf. En door te werken met vakmodules, kunnen de vaklui zich een onderdeel van het vakgebied in korte tijd eigen maken.

De kwaliteit van vakmanschap bepaalt de kansen van bedrijven in de Gespecialiseerde Aannemerij. Opleiden is dus noodzakelijk. Er is behoefte aan goed gekwalificeerd personeel en aan nieuwe medewerkers die gemotiveerd het vak willen leren. Bovendien moeten bedrijven vanaf 2018 aantonen wat de kwaliteit van hun werk is in het kader van de wet private kwaliteitsborging.

​De laatste jaren is de onderwijsstructuur in de bouw uitgehold. Met GAanindebouw.nl geeft de Gespecialiseerde Aannemerij een eigen invulling aan opleiden. Met als motto: wat vinden bedrijven het belangrijkste dat iemand moet kennen en kunnen om het vak uit te oefenen?

Direct aan de slag

Met het bedrijfscertificaat op zak kan de deelnemer het geleerde direct in de praktijk brengen op de werkvloer. Dat is niet alleen fijn voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Hij is zijn medewerker niet meer voor lange tijd kwijt en kan op basis van de bedrijfswerkzaamheden besluiten welke modules voor hem of haar van belang zijn.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkinstructies. In (slechts) één handzaam boek (per vakmodule) vind je alle informatie die je nodig hebt voor het behalen van het certificaat: verwerkingsvragen die je helpen om de theorie eigen te maken en praktische opdrachten die je voorbereiden op het praktijkexamen. De waardering voor vakmanschap staat steeds voorop!

Momenteel wordt de lesstof van de opleidingen dakdekkers hellende daken herschreven, zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met up-to-date materiaal.